Вход в BACB Plus

Нашите сметки

Българо-американска кредитна банка предлага на клиентите си възможност за откриване на разплащателни сметки в различни валути, както и специални сметки под условие.

BACB Plus е единствената платформа в България, която дава възможност на индивидуалните потребители да разкрият разплащателна сметка в банката и да станат клиенти чрез онлайн регистрация с КЕП, без да посещават банкови офиси. Имате възможност да следите движения и детайли по сметките си през всички дистанционни канали на виртуалната банка BACB Plus.

Предимства

Предимства

 • Разплащателни сметки в BGN, EUR, USD и GBP, специални и набирателни сметки
 • Без такса за разкриване на първа разплащателна сметка при заявка онлайн
 • Възможност за откриване на съвместни сметки на името на няколко лица
 • Могат лесно да се откриват, управляват и закриват през виртуалната банка BACB Plus
 • Плащате по-ниски такси и комисиони за преводи, наредени през платформата на Виртуалната банка
 • Прикачените към Вашите сметки дебитни карти са без такса за теглене на банкомат в България

Промоционален 3-месечен депозит BACB Plus

Първа разплащателна сметка BACB Plus
promo

Първа разплащателна сметка BACB Plus

Имате възможност да откриете сметка и да станете клиент без да посещавате офис на банката

 • Единствено за нови индивидуални клиенти на банката
 • Разкрива се само онлайн на https://myreg.bacb.bg/ или през Стани клиент - Регистрация
 • Без такса за откриване и без минимално изискуема сума при откриването
 • Продуктът се предлага само за физически лица в лева, евро и щатски долари
 • Промоционален лихвен процент за първата година – два пъти по-висок от лихвения процент по разплащателните сметки

Регистрация

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xQGL2i-2iyo